Privacybeleid

Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij Stichting Meraih Bintang te kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft Stichting Meraih Bintang onderstaande Privacy Verklaring opgesteld (en gepubliceerd op haar website).

Informatie:

Stichting Meraih Bintang
Aronskelk 99
6181 MJ
Elsloo

admin@meraihbintang.info
www.meraihbintang.info
Kamer van Koophandel: 52152383
RSIN nummer: 850320471

Door het aan Stichting Meraih Bintang verstrekken van persoonlijke gegevens, in welke vorm dan ook, stemt men in met het privacy beleid van Stichting Meraih Bintang en geeft men daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door Stichting Meraih Bintang van deze persoonlijke gegevens zoals omschreven in deze Privacy Verklaring. Stichting Meraih Bintang legt contactgegevens vast zoals naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van donaties en eenmalige giften. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de bank voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over nieuwe, gestarte/lopende en afgesloten projecten. Om op verzoek informatie toe te sturen en om persoonlijk contact te onderhouden met sponsors, donateurs en anderszins in Stichting Meraih Bintang geïnteresseerden partijen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Contactgegevens worden bewaard zolang de relatie van partijen met Stichting Meraih Bintang in stand wordt gehouden en zolang Stichting Meraih Bintang redelijkerwijs kan verwachten dat door partijen getoonde interesse nog aanwezig is. Factuur en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht, zijnde zeven jaar. Stichting Meraih Bintang zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Een ieder kan ten allen tijde toegang verzoeken tot de eigen gegevens, zoals die door Stichting Meraih Bintang zijn verzameld, alsmede om een opgave hiervan te vragen. U kunt zich ten allen tijde afmelden als donateur/sponsor. Stuur daarvoor een mail aan admin@meraihbintang.info Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunt u doorgeven via e-mail.