Hoe kunt u Harapan Jaya helpen?

De voortgang van het werk van Harapan Jaya gaat gelukkig gepaard met een verheugende toename van belangstelling en (geldelijke) steun zowel van particulieren als van hulporganisaties. o.a.sponsor-acties op scholen, fancy-fairs. Maar er is veel geld nodig voor de behandeling van de patienten gedurende de dikwijls langdurige periode van opname.

De bijdrage van de patienten zelf is minimaal.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 801504326.

Giften in Nederland gedaan aan Harapan Jaya Nederland, na overschrijding van de drempel van 1% van het onzuivere inkomen, kunnen worden afgetrokken bij de aangifte Inkomsten belasting.

Periodieke gift in geld

In het verleden konden periodieke giften worden afgetrokken als deze via een notariële acte waren vastgelegd. Sinds 2014 heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om, wanneer iemand de toezegging doet om minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks, een vast bedrag aan een ANBI instelling te schenken, deze schenking volledig (dus zonder rekening te houden met de drempel en zonder maximum) kan worden afgetrokken van de Inkomsten Belasting. Het formulier ”Periodieke gift in geld” is hier speciaal voor ontwikkeld en kan hier worden gedownload. Dit kan naar onze penningmeester worden verstuurd, het emailadres is:  ldeveer@kapucijnen.com, Het kantooradres is: L.de Veer, Korvelseweg 165 5025 JD Tilburg.

Legaten via laatste wil

U kunt ons in uw testament opnemen als een begunstigde in uw nalatenschap.

Bankrekening Harapan Jaya Nederland:

  • Iban: NL 05 Rabo 0358279844
  • bic: RABONL2U
  • t.n.v. Stichting Harapan Jaya Nederland te Naaldwijk.