Hoe kunt u Harapan Jaya helpen?

De voortgang van het werk van Harapan Jaya gaat gelukkig gepaard met een verheugende toename van belangstelling en (geldelijke) steun zowel van particulieren als van hulporganisaties. o.a. sponsor-acties op scholen, fancy-fairs. Maar er is veel geld nodig voor de behandeling van de patienten gedurende de dikwijls langdurige periode van opname.

De bijdrage van de patiënten zelf is minimaal.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 801504326.

Giften in Nederland gedaan aan Harapan Jaya Nederland, na overschrijding van de drempel van 1% van het onzuivere inkomen, kunnen worden afgetrokken bij de aangifte Inkomsten belasting.

Periodieke gift in geld

Periodieke schenking
Als u erover denkt ons structureel een schenking te geven, dan kunt u hiervoor een periodieke schenking overwegen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar voor de belasting. Een notariële akte is hiervoor niet meer nodig. U hoeft alleen het formulier periodieke schenking aan te vragen bij onze penningmeester: harapanrehab@gmail.com. 

Legaten via laatste wil

In uw testament kunt u aangeven wat er met uw bezittingen, na uw overlijden, dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals de Stichting Harapan Jaya Nederland. U kunt tijdens uw leven besluiten ons werk te steunen door ons in uw testament op te nemen. Een informatieve website hieromtrent is www.testamenttest.nl.

Zo regelt u dat na uw overlijden (een deel van) uw nalatenschap bestemd is voor ons werk. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt vastleggen dat een vastgesteld bedrag, een roerend dan wel onroerend goed uit uw nalatenschap bestemd is voor de Stichting Harapan Jaya Nederland; dit noemen we een legaat. Onze Stichting is als goed doel met ANBI status vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Een notaris kan u bijstaan bij het opmaken van uw testament.

Indien u wilt doneren aan Stichting Harapan Jaya Nederland, kunt u de QR code hieronder gebruiken. Aangezien donaties via QR code anoniem zijn, kunnen wij geen bevestiging sturen van ontvangst.

 

 

     Bankrekening  Harapan Jaya Nederland

  • Iban: NL05 RABO 0358 279 844
  • Bic: RABONL2U
  • T.n.v. Stichting Harapan Jaya Nederland, Naaldwijk.