De organisatie

Harapan Jaya Nederland is een stichting, opgericht d.d. 18 maart 1992 te Tilburg. Ingeschreven in het stichtingsregister van de kamer van koophandel voor Midden Brabant. Dossiernummer 410.97779.

We zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI), onder nummer RSIN 801504326, waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Stichting Harapan Jaya Nederland, opgericht 1992,

  • Gevestigd: Korvelseweg 165, 5025 JD te Tilburg.
  • Fiscaal nummer: 8015.04.326
  • Nummer Kamer van Koophandel: 410.97779 Midden Brabant.

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter: De heer P. A. F. van der Burg: Contacten met de sponsoren. 

Penningmeester: De heer R.J. Eddes: Financieel beheer, Administratie van de ingekomen sponsorgelden, Verzenden van ontvangstbevestigingen, Samenstellen jaarrekening, Overmaken gelden naar de projecten. 

Secretaris: (vacant): Correspondentie met de projectleiding in Indonesië, Notuleren van de vergaderingen, Beheer van het archief, Coördinatie PR, contact met website beheerder, Coördinatie jaarverslag.

Algemeen bestuurslid: De heer B. van Paassen, Beheer van het archief, contacten sponsoren.

Algemeen bestuurslid: Zuster Jeannette van Paassen FCJM, oprichtster Harapan Jaya Indonesië, Voorbereiding operatiesessies, Aanspreekpunt en contactpersoon voor alle projecten, Contacten met de sponsoren.

Ondersteuning bestuur, de volgende personen zijn belangrijk: Mevrouw G. Sie: Coördinatrice sessies Orthopedie en Plastische chirurgie in Indonesië. Contact met het consulaat en het reisbureau bij de verzorging van de werkvisa en de tickets voor de uitgezonden doctoren. Mevrouw M. Oomen: Coördinatie in Indonesië tussen artsen, zusters en patiënten, Mevrouw C. Bloemhard: Lay-out jaarverslag. Noch aan bestuurders, noch aan gewezen bestuurders worden vergoedingen betaald, anders dan vergoedingen voor gemaakte onkosten. Evenals alle vrijwilligers werken zij dus pro Deo.

 

Beleidsplan

Harapan Jaya Nederland is geen fonds wervende instelling. De inkomsten bestaan uit giften en donaties van particulieren, bedrijven en acties van onder andere scholen en verenigingen. Daarnaast heeft de stichting nog rente inkomsten. De stichting probeert haar doelstellingen te bereiken door de binnenkomende gelden te besteden aan de projecten die een aanvraag indienen. De aanvragen van projecten uit Indonesië worden getoetst met behulp van de ter plaatse bekende instanties. De aanvragen zullen moeten worden voorzien van een uitvoerige toelichting met financiële onderbouwing.