Ibannummer stichting Harapan Jaya Nederland: NL05 RABO 0358279844, 2671HT Naaldwijk
Wat is de stichting
Harapan Jaya


Harapan Jaya betekent Hoop die overwint, en is de naam van een rehabilitatie-revalidatiecentrum in
Noord-Sumatra, gesticht door  Zr. Jeannette van Paassen.

Het centrum werd geopend
op 17 nov.1981.

Het werk van harapan jaya

Het werk van Harapan Jaya richt zich op alle lichamelijk gehandicapten van Atjeh tot Padang. De rechtsvorm is Yayasan,de Indonesische naam voor Stichting Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse godsdienstige richtingen. Daarnaast is er een gelijknamige Nederlandse stichting met vijf bestuursleden die zich bezighouden met fondswerving en financiële zaken zoals de inflatieproblemen van de rupiah. Zij werken op vrijwillige basis en financieel belangeloos.


Contacten met andere revalidatiecentra


Op https://www.youtube.com/watch?v=FRO7eL7oJLA kunt u verschillende filmpjes vinden over het revalidatiecentrum Hidup Baru bij Atambua op Timor, vlakbij de grens met Oost Timor

Van Caritas Dorkas revalidatiecentrum, op het eiland Nias voor de westkust van Sumatra, vlakbij de stad Gunungsitoli is geen website bekend.

 
 Transparant in structuur
Bestuur Harapan Jaya Nederland 2014
vlnr.:
H.Boelaars (overleden 2015), L.de Veer, L.v.d.Burg, P.v.d.Burg, D.v.Paassen.

1. De naam: Stichting Harapan Jaya Nederland. Opgericht 1992, gevestigd te Tilburg.

2. Fiscaal nummer: 8015.04.326
Kamer van Koophandel voor Midden Brabant no. 410.97779 

3. Contactgegevens:
Voorzitter: Mevr. L.T.M. v.d.Burg-van Paassen, Secr.Verhoeffweg 5 app.40 2671HT Naaldwijk. Tel. 0174-641477
Secretaris: Dhr. P.A.F. van der Burg.Secr.Verhoeffweg 5 app.40 2671HT Naaldwijk. Tel. 0174-641477
Zr. Jeannette van Paassen Boekenroodeweg 9 app 0.01 2111HJ Aerdenhout.tel.023-5211231

Website: www.harapanjaya.nl  Email: rehab@harapanjaya.nl


4. Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mevr. L.T.M. van der Burg – van Paassen.

Secretaris: Dhr. P.A.F. van der Burg. Penningmeester: Dhr. L.M.M. de Veer.

Algemene bestuurslid: Zr. D.M. van Paassen.

5. Het doel van de stichting:

In eerste instantie was het doel van de stichting het financieel en organisatorisch steunen van het revalidatie centrum Harapan Jaya in Indonesië. Dit rehabilitatie - revalidatie centrum, waarvan de naam betekend “Hoop die overwint” werd in 1981 gesticht door Zr. Jeannette van Paassen FCJM, te Pematang Siantar in Noord Sumatra.

Sinds 2008 is de doelstelling verruimd en zijn ook andere Indonesische organisaties op het gebied van hulp aan fysiek gehandicapten, gesteund. Hierbij geldt dat de aanvragen voor steun aan projecten, door het bestuur van Harapan Jaya Nederland worden beoordeeld. Hoewel het initiatief  voor de oprichting van de stichting vanuit de katholieke missie kwam, wordt hulp geboden aan gehandicapten, ongeacht hun religieuze of politieke achtergrond.

6. Specialistische hulp.   

Naast de financiële steun aan de projecten verzorgt HJN de organisatie en de coördinatie van de uitzending van medische specialisten naar Indonesië. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Erasmus Universiteit uit Rotterdam. Ook met de orthopedische vereniging Nederland is een overeenkomst om per jaar in Indonesië te komen opereren en les te geven aan de universiteit in Medan. Hierbij krijgen wij veel medewerking van de Indonesische ambassade.

7. Samenwerking.

Wij hebben in Indonesië een scala aan instanties die met ons samenwerken om de hulp effectief te besteden. We noemen hier: Zusters van FCJM te Pematang Siantar, stichting Harapan Jaya Indonesië, Universiteit van Medan, The Children of Sumatra, plaatselijke en landelijke sociale instellingen, Bhudi Cuti een service organisatie van Indonesische inwoners., ziekenhuis Harapan in Pematang Siantar en veel anderen.

8. Steun.

Wij worden gesteund door verschillende Nederlandse organisaties zoals Horizon Holland, stichting Harapan uit Best,  en ook door heel veel  particulieren, die incidenteel of structureel helpen bij onze pogingen om optimale hulp te bieden aan een zeer kwetsbare groep Indonesische mensen.

De gegevens over de projecten die op dit moment worden gesteund kunt u o.a. vinden op de websites van die projecten..