Ibannummer stichting Harapan Jaya Nederland: NL05 RABO 0358279844 , 2671HT Naaldwijk

Welkom op de homepage van Harapan Jaya

Link naar rehabilitatie centrum Harapan Jaya Siantar:   

De Indonesische site:  http://www.harapan-jaya.org/   

Een collega site: http://www.hidupbaru.info/

 

 


 


Resultatenrekening 2016

   

 Harapan Jaya actief op vele fronten.

Verslag 1e sessie plastische chirurgie 2018

Klik voor het verslag

Plastisch chirurgisch programma van team-2

Klik voor het verslag

 

Voortgang Nieuwbouw op Hidup Baru d.d. 26 maart 2019.

Midden januari 2019 ben ik weer teruggekeerd op Hidup Baru.

Ik was op 19 september 2018 vetrokken voor mijn terugreis Nederland.

Toen ik weer op Hidup Baru kwam was ik zeer geschrokken om te zien hoe weinig vordering er was gemaakt in de tijd van mijn afwezigheid.

Natuurlijk was er rond de kerstdagen en de jaarwisseling niet gewerkt.

Maar toch.

Ik heb het even aangezien en al wel mijn verbazing daarover uitgesproken aan de zusters en pa Yosep, de aannemer.

Toen ook daarna naar mijn idee nog steeds te weinig werknemers op het project Nieuwbouw Hidup Baru aanwezig waren, pa Yosep zelden naar Hidup Baru kwam en dan slechts voor enkele uren en hij ook nog door ziekte twee weken niet op Hidup Baru was geweest, heb ik de zusters toestemming gevraagd om samen met hen en pa Yosep te praten over de vorderingen op Hidup Baru.
In een goed gesprek hebben wij pa Yosep duidelijk gemaakt dat de zusters en ik graag zagen dat er wat sneller gebouwd zou worden.
Maar dat sneller niet mocht betekenen dat de kwaliteit van de bouw daaronder te lijden zou hebben.

Na dit gesprek is pa Yosep gedurende 2 weken dag en nacht op de bouwplaats geweest. Volgens mij was dat gedurende de gehele bouwperiode nog niet gebeurd. Ons gesprek was dus echt wel even nodig.

Het is onvoorstelbaar wat er in die 2 weken door allen is gepresteerd.

Ook werd er op de zondagen doorgewerkt.

De broer van pa Yosep, een aardige man en zover ik begreep ook aannemer, hield in de periode dat pa Yosep niet aanwezig was, dus bijna altijd, toezicht en begeleide de werknemers.
Hij is voor dit werk mijns inziens echter te lief en heeft geen overwicht over de weknemers.

Maar de twee weken dat pa Yosep er was, werd er ongelooflijk gepresteerd.
Hij zat er bovenop en “bulderde” zijn instructies over het terrein.
De zusters en ik waren er erg blij mee en zagen de vorderingen.
Tussendoor heeft pa Yosep de zusters ook nog geholpen met enkele zeer noodzakelijke klusjes, zoals het vervangen van enkele gebroken tegels met scherpe kantjes die erg gevaarlijk voor de kinderen waren.
Helaas is er nog geen onderhoudsman gevonden/ aangenomen.
Ik blijf er bij de zusters op hameren dat het echt noodzakelijk is dat er snel een onderhoudsman wordt aangenomen.

Graag wil ik vermelden dat pa Yosep zeer betrokken is bij het leed van de kinderen op Hidup Baru en veel wat in zijn macht ligt doet om ze te helpen.
Ik kom hier later nog wel eens op terug.

Toen ik zaterdag 03 maart weer vanaf Hidup Baru aan mijn reis naar Nederland begon is ook pa Yosep, dus na 2 weken Hidup Baru, weer naar zijn gezin in Kupang vertrokken.

Ik begrijp dat hij nu regelmatig op Hidup Baru is maar hoe en wat weet ik niet precies.

Gezien de laatste foto’s die ik hieronder mee stuur, kan ik wel concluderen dat er momenteel meer gepresteerd wordt.

Bij mijn vertrek naar Nederland heb ik de zusters wel gezegd elke dag op de nieuwbouw de vorderingen kritisch te bekijken. Ik hoop maar dat ze dat ook doen.
Zo af en toe had ik de zusters gevraagd met mij door de nieuwbouw, waar ik elke dag soms meerdere keren ging kijken, te lopen wanneer ik van mening was dat bepaalde zaken niet goed werden uitgevoerd.
Helaas was er zoveel vertraging opgelopen, dat het me niet gelukt is om te zien hoe de eerste vloertegels op Hidup Baru werden gelegd. Hierover was ik erg teleurgesteld. Ik had dit al lang geleden uitdrukkelijk aan pa Yosep gevraagd.
Ik heb nu de zusters gevraagd heel kritisch naar het leggen van de vloertegels te kijken.


Op de laatste foto’s is al wel te zien dat de Zusters, kinderen en medewerkers/sters een prachtig nieuw gebouw krijgen om te wonen, leven en werken.

 

Nico Eijkmans, 26 maart 2019.

 

Eerdere verslagen kunt u hier lezen:

 

Verslag van Nico Eijkmans van juni-juli-aug-sept 2018     Verslag als PDF

Verslag van Nico Eijkman van jan./febr./maart en april 2018     Verslag als PDF

Harapan Jaya 35 jaar!

Verslag van Zr. Jeannette d.d. 22 oktober 2016

Verslag van de reis van Nico Eijkmans April/Mei/juni 2017

Verslag van de reis van Nico Eijkmans naar Hidup Baru Sept./Okt./Nov. 2017

 

Foto's:

Foto's van de resultaten na de operaties van 2015

Foto's van de resultaten na de operaties van 2014