Ibannummer stichting Harapan Jaya Nederland: NL05 RABO 0358279844 , 2671HT Naaldwijk

Welkom op de homepage van Harapan Jaya

Link naar rehabilitatie centrum Harapan Jaya Siantar:   

De Indonesische site:  http://www.harapan-jaya.org/   

Een collega site: http://www.hidupbaru.info/

 

 


 


Resultatenrekening 2016

   

 Harapan Jaya actief op vele fronten.

Verslag Nico Eijkmans van zijn reis naar Hidup Baru Sept./Okt./Nov. 2017

Lieve Allemaal.

Ik ben afgelopen 30 augustus weer voor 3 maanden naar Indonesië vertrokken.
Bedroefd ben ik op reis gegaan.

Ik had nl. op 07 juli een hele trieste mededeling gekregen.

Nela, de directrice van mijn schooltje in Besikama en vrijwilligster van het staarproject van Hidup Baru is door een noodlottig eenzijdig ongeval om het leven gekomen.
Nela was met staarpatiënten onderweg van hun kampongs naar het ziekenhuisje in Halilulik, waar deze patiënten de volgende dag zouden worden geopereerd.

Zij is terwijl het busje een bocht nam, uit het busje gevallen en met haar hoofd op het asfalt terecht gekomen. Vraag niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Men weet het niet.

Zij is naar het streekziekenhuis in Betun gebracht. Nog geen half uur rijden van het ongeluk.

Zij lag in coma en is er besloten te wachten totdat de volgende dag een arts haar verder zou onderzoeken. Deze arts heeft direct besloten dat zij naar Kupang ( ca. 9 uur rijden) moest worden gebracht. Helaas is Nela onderweg daarheen overleden.

Martinus is van mening, dat het Ziekenhuis in Betun niet adequaat heeft gehandeld. Heel triest.

Volgens de Adat, dit zijn de sociale leefregels, omgangsnormen en traditionele gebruiken, die hier op West Timor nog sterk in gebruik zijn, zou er op 09 augustus, 40 dagen na het overlijden, een ceremonie gehouden moeten worden om Nela uitgeleide te doen. Ze krijgt dan als het ware toestemming om de aarde te verlaten.

Nu wil het dat de moeder van Nela de familie gevraagd had om deze ceremonie enige weken uit te stellen omdat zij vond dat ik erbij zou moeten zijn. Aangrijpend.

Ik had mijn vliegreis al geboekt en de kosten zijn gewoon te hoog om een nieuw ticket te bestellen.

Dus werd besloten dat ik na aankomst op Bali, de volgende dag 02 september, mijn verjaardag, zo snel mogelijk naar het huis van Nela zou reizen zodat nog die avond de ceremonie gehouden zou kunnen worden.

Onderweg kwamen wij langs de plek waar Nela is verongelukt. Martinus had op die plek een kruis geplaatst als gedenkteken. We hebben daar enkele kaarsjes aangestoken en stilgestaan bij wat Nela voor ons heeft betekend. En zijn daarna doorgereden naar het huis van Nela.

Ik had gevraagd om een toespraak te mogen houden en dat heb ik ook gedaan.

De familie was erg ontroerd maar stelde het zeer op prijs.

Na de H. Mis werd mij gevraagd om de steen met haar naam op het graf te plaatsen.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4305 (002).jpg C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4369.jpg

 

 

Op de foto de Moeder van Nela en Martinus

De volgende dag ben ik naar Hidup Baru vertrokken.

Daar hebben de Zusters, medewerker/sters en de kinderen enige dagen later toch nog geregeld dat mijn verjaardag gevierd werd. Het was erg prettig. Er werd voor mij gezongen en gedanst.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4473 (002).jpg

Ook heb ik tijdens de afgelopen reis nog een bezoek gebracht aan de ouders van het tweede meisje met een tumor op haar oog, Nova die helaas ook overleden is, om hen te condoleren met dit voor hen zo grote verlies.

Hoewel de artsen een mogelijkheid zagen haar te opereren, waarbij zij dan helaas wel een oog zou moeten missen, heeft de Familie (ADAT) alsnog besloten haar niet te laten opereren. Wij waren van menig dat de ouders het wel wilden maar Oma heeft het hier voor het zeggen. Heel triest.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Nova Ranjita Dorothy Besa 17.jpg

In de afgelopen tijd zijn wij op Hidup Baru gestart met een zgn. “Zorgboerderij”, daarom is er een nieuw verblijf gebouwd voor het varken, de eenden, de kippen en enkele compostbakken. De zorgboerderij heeft een educatieve betekenis voor de patiëntjes op

Hidup Baru.

Het verhuizen van het varken viel nog niet mee maar leverde wel een mooi plaatje op.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4507 (004).jpg

Op 22 sept. werden 2 patiëntjes gedoopt. Ela en Jamie.
Jamie krijgt therapie en kan nu redelijk, met gebruik van een looprek, “lopen”.

 

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4721 (004).jpg

Op bovenstaande foto zit Ela naast de pastoor. Zij is geopereerd aan haar hazenlip en wacht op een operatie van haar open gehemelte.

Helaas is de operatie in oktober uitgesteld en zal nu hopelijk eind april 2018 plaatshebben.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4739 (003).jpg

Later toen ik met mijn broers Hans en Theo op reis was hebben op Hidup Baru 9 patiëntjes hun 1e Heilige Communie gedaan.

 

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG20171008091859 (002).jpgC:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG20171008085748 (002).jpg

Afgelopen oktober zijn 2 van mijn broers Hans en Theo naar Hidup Baru gekomen om een helpende hand te bieden in het noodzakelijke onderhoud.

Zij hebben heel veel werk verricht en daar zijn de Zusters en ik heel dankbaar voor.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4945 (002).jpgC:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5011 (002).jpg

Ook was er tijd voor ontspanning en hebben mijn broers de kinderen op Hidup Baru geschminkt….. ja zelfs Sr. Ludovika moest eraan geloven.
Een groot FEEST. O
ok nog een ijsje van een sponsor.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5081 (002).jpg

 

Ook heeft Theo op mijn schooltje nog flink wat werk verzet en heeft Hans les gegeven.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5089 (002).jpg

 

Van een sponsor mocht ik een mooi bedrag aan iets voor de kinderen op Hidup Baru besteden.

Ik heb daarvoor een elektrische puntenslijper gekocht.

Normaal gesproken wanneer ik weer op Hidup Baru kwam was een van de eerste dingen die aan mij gevraagd werd…. Pa Nico….. en Okto (zie foto) hoefde alleen maar te kijken en ik wist al dat ik zijn potloden met een kinderpuntenslijper, heel bot, moesten slijpen.

Nu kunnen de meeste kinderen het zelf. Febrianti met haar misvormde vingers had er wat angst voor. Maar ook dat gaat goed komen.
De kinderen zijn er heel erg blij mee.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4993 (002).jpg

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4994 (002).jpg

De Nieuwbouw op Hidup Baru heeft mij erg veel tijd gekost.

Maar ik ben er heel blij mee. Uiteindelijk, na 3 jaar, is de bouw nu gestart.

Er moet een heel groot nieuw gebouw komen met betere woonomstandigheden voor de patiëntjes. De zegening, door de kapelaan, voor het gebouw en voor de medewerkers die eraan gaan werken.

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4813 (002).jpg C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5337 (004).jpg

Tijdens mijn “bouwopzichter” zijn, kwamen ook nog de prothesemakers van PuspadiBali naar Hidup Baru.

Dat betekende een week lang elke dag een verre rit maken voor het halen en thuisbrengen van de patiënten.

Veel patiënten zijn blij naar huis teruggekeerd

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5315 (002).jpg

Allen op Hidup Baru en ik, wensen jullie allen een voorspoedig 20

C:\Users\Beheer\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_4547 (002).jpg

Nico Eijkmans.

 

Boekpresentatie biografie Zr. Jeannette van Paassen.

 

Op dinsdag 4 juli 2017 werd, in het klooster Alverna te Aerdenhout, het boek VIJF EN TWEE ten doop gehouden. Dit boek heeft als subtitel: “Het veelbewogen leven van zuster Jeannette van Paassen” en is geschreven door Map de Koning-Valk.

KLIK op plaatje voor de complete tekst.

 

 

Eerdere verslagen kunt u hier lezen:

Harapan Jaya 35 jaar!

Verslag van Zr. Jeannette d.d. 22 oktober 2016

Verslag van de reis van Nico Eijkmans April/Mei/juni 2017

 

Foto's:

Foto's van de resultaten na de operaties van 2015

Foto's van de resultaten na de operaties van 2014