Ibannummer stichting Harapan Jaya Nederland: NL05 RABO 0358279844, 2671HT Naaldwijk
Hoe helpt u Harapan Jaya?

De voortgang van het werk van Harapan Jaya gaat gelukkig gepaard met een verheugende toename van belangstelling en (geldelijke) steun zowel van particulieren als van hulporganisaties. o.a.sponsor-acties op scholen,fancy-fairs.

Anderzijds is er veel geld nodig voor de behandeling van de patienten gedurende de dikwijls langdurige periode van opname.

De bijdrage van de patienten zelf is minimaal. Het Ibannummer van de stichting HarapanJaya Nederland is NL05 RABO 0358279844 te Naaldwijk 2671 HT.

De Stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant onder dossiernummer 4109779. Bovendien is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het

RSIN nummer van destichting is 801504326.

Dit betekent dat giften gedaan aan Harapan Jaya Nederland, na overschrijding van de drempel van 1% van het onzuiver inkomen, kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomsten belasting.

Periodieke gift in geld:

In het verleden konden periodieke giften worden afgetrokken als deze via een notariële acte waren vastgelegd. Sinds 2014 heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt dat wanneer iemand de toezegging doet om minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag aan een ANBI instelling te schenken, deze schenking volledig (dus zonder rekening te houden met de drempel) kan worden afgetrokken van de Inkomsten Belasting. Het formulier Periodieke gift in geld is hier speciaal voor ontwikkeld en kan worden gedownload van de site van de Belastingdienst of worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting en moet zowel door de schenker als door de begunstigde worden ingevuld en ondertekend.