Ibannummer stichting Harapan Jaya Nederland: NL05 RABO 0358279844, 2671HT Naaldwijk
Activiteiten van Harapan Jaya

Preventieve gezondheidszorg
Bezoek aan kampongs om informatie te verstrekken hoe invaliditeit en handicaps kunnen worden voorkomen.Verstrekken van programma's met oefeningen voor risico-groepen.

Poliklinische behandeling
van patiënten uit de omgeving

.

Opname van patiënten
die een intensief revalidatieprogramma nodig hebben eventueel na het ondergaan van operaties, vaak door Nederlandse chirurgen verricht. Jaarlijks worden ongeveer 300 patienten geopereerd aan allerlei afwijkingen van het bewegingsapparaat, zoals; polio, klompvoeten. Ook worden lipspleten, brandwonden en dwarslaesies behandeld.

Opleidingen tot terugkeer in de maatschappij

in de vorm van:

a. Basisschool voor kinderen en jong-volwassenen,die door hun handicap nooit onderwijs hebben genoten.

b. Naaien en borduren.

c.Meubelmakerij en houtsnijwerk.

d. Prothese-makerij.

e. Typen, administratie en eenvoudige informatica.

f. Het leren van eenvoudige landbouw en veeteelt mogelijkheden.

g. Koken en omgaan met voedingsmiddelen.

Daarnaast zijn er vier vervolghuizen in verschillende plaatsen, met elk ongeveer 6 ex-patienten die samen werken en leren, op weg naar algehele zelfstandigheid.